درباره ما

درباره تیم اجرایی کوآپ


موسسه پویش هم‌افزایی ژینو به عنوان بهره‌بردار تنها فضای کار اشتراکی پارک فناوری پردیس (کوآپ) و کارگزار برگزار کننده کارگاه و دوره‌های آموزشی پارک شناخته می‌شود.
این مجموعه در جهت جذب، پرورش و رشد کسب و کارهای نوپا، تشکیل و توانمندسازی استارت‌آپ‌ها مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و برگزاری رویدادهای متعدد با هدف هم‌افزایی و آشنا سازی افراد با اکوسیستم نوآوری و فناوری درحال فعالیت است.